Retningslinjer – utarbeidet av G-BO SERVICE AS

 G-Bo Service AS følger myndighetenes anbefalinger og retningslinjer og setter inn tiltak for å forebygge smitte.